Maria Montessori là ai?

Tiến sĩ Maria Montessori sinh vào ngày 31/08/1870 tại một thị trấn ở Chiaravalle, Ý. Bà có cha là quân nhân, mẹ là một phụ nữ học thức cao với niềm đam mê đọc sách. Vì không tán thành những...