FUN ENGLISH – MIcky class

Giờ học tiếng Anh đã đến, hôm nay cô và trò lớp Micky sẽ cùng nhau học tiếng Anh với chủ đề về các loại quả. Chúng ta thích ăn nhất là quả gì nhỉ? uhm... quả táo, quả chuối,...